Independent scholar, cat addict, tattoo lover

Floor onderzoekt

Zou het mogelijk zijn om – daar waar leergeschiedenissen helpen om de ontstaanswijze van het collectieve mentale model bloot te leggen – reflectiescenario’s te gebruiken voor het gezamenlijk ontwerpen van de collectieve mentale modellen van de toekomst? Kunnen we als uitgangspunt veronderstellen dat hoe organisaties met zwakke signalen omgaan voor elke organisatie uniek is?

Afrondend rapport over het EU fifth framework onderzoek Education and Training for Governance and Active Citizenship in Europe. De conclusie van het rapport is dat politici, beleidsmakers en onderzoekers een geheel ander discours over actief burgerschap hebben dan mensen die zich actief inzetten voor de samenleving.
 

Onderzoeksrapport in het kader van EU fifth framework onderzoek Education and Training for Governance and Active Citizenship in Europe. Het onderzoek laat zien dat mensen die zich inzetten voor de samenleving zichzelf niet als actieve burgers beschouwen, maar als milieuactivist, anarcho-feminist, betrokken winkelier, et cetera. Belangrijkste reden is dat ze kritisch zijn over de overheid en daarom wantrouwend tegenover haar appèl op actief burgerschap staan.

To design effective organization change interventions, HRD professionals must first understand the history and culture of the organization. They must also understand how existing paradigms influence how employees define problems and design solutions, and the difference between employees’ espoused theories and theories-in-action. Can metaphors be used to analyze and describe cultures, to highlight employees’ paradigms, espoused theories, and theories-in-action?

In elke organisatie die sterke veranderingen doormaakt treden spanningen op tussen de wijze waarop de leiding de organisatie zelf graag ziet en uitdraagt en geluiden die degene die zijn oor op de werkvloer te luister legt, opvangt. Dergelijke spanningen kunnen, mits niet al te groot en tijdig geregistreerd, de koers die de leiding vaart bijstellen en het draagvlak voor de veranderingen op peil houden. Indien de tegenstellingen te groot zijn, dragen zij ook de kiem van de mislukking van het proces van vernieuwing in zich.

Literatuuronderzoek in het kader van EU fifth framework onderzoek Education and Training for Governance and Active Citizenship in Europe. Het onderzoek liet zien hoe in de publiciaties van Nederlandse academici de burger als handelende actor hetzij afwezig is hetzij als hinderlijk wordt beschreven.

Download het rapport.

Proefschrift, verdedigd in 2000, over de verschillen en overeenkomsten tussen wat bedrijfswetenschappers adviezen aan anderen (in hun publicaties en visiedocumenten) en de manier waarop ze zich over hun eigen organisatie uitlaten. 

Basten, F.M.R.C.  (2000). Metaforen en verhalen over organisatiewetenschap en onderwijsinnovatie. Een leergeschiedenis. Repro Press.

Pagina's