Independent scholar, cat addict, tattoo lover

Leefstijlen en vragen van bewoners veranderen steeds. Inspelen op hun vraag, is inspelen op hun logica, creativiteit en emoties. Vraagverkenning met bewoners is voor professionals in wonen, welzijn en zorg voorwaarde voor vraaggestuurde dienstverlening. Maar waar blijven al die vragen, wat zeggen die vragen ons? Vooralsnog verdwijnen de meeste vragen in de black box van de organisatie. Adequaat inspelen op vragen van bewoners vraagt dan ook om een innovatieve aanpak op systeem- en gedragsniveau. Wij hebben een instrument ontwikkeld om patronen in die vragen te herkennen en die patronen te vertalen in nieuwe dienstverlening.  

Lees verder

Biene, van en Basten (2009). Voorbij de standaardvraag. Werken met vraagpatronen. Maatwerk. Vakblad voor Maatschappelijk Werk, nummer 4 augustus 2009 (26-28).   

Categorie: