Independent scholar, cat addict, tattoo lover

Het lijkt alsof er geen groep in de wetenschappelijke bedrijvigheid zo in nevelen gaat gehuld als die van de buitenpromovendi. Is er eigenlijk wel sprake van een groep? Vooralsnog heeft de VSNU geen cijfers paraat en de specifieke noden van deze onderzoekers zijn niet systematisch geïnventariseerd. Hierdoor kunnen de belangen van buitenpromovendi niet goed gediend worden. Reden voor mij als initiatiefnemer van [campus]OrléoN om in 2010 te starten met een onderzoek naar buitenpromovendi. Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk? In welke vakgebieden zijn zij veelal actief? Wat voor problemen komen zij tegen bij hun onderzoek? Hebben zij tips voor andere buitenpromovendi? Doel van het onderzoek is enerzijds kennis over deze onderzoekers te produceren en anderzijds deze kennis in te zetten bij het structureel verbeteren van het werken als buitenpromovendus.

Download hier het rapport.

Basten (2010). Buitenpromovendi en het onderzoekend vermogen van de samenleving. Nijmegen: campus]OrléoN.   

 

 

Categorie: