Independent scholar, cat addict, tattoo lover

De tegenstelling tussen en daarmee verdeling van oude en nieuwe macht binnen de organisatie is interessant, want als de nieuwe macht onzichtbaar is, hoe kan iemand dan weten wat die nieuwe macht is en dat ze ondervertegenwoordigd is? Misschien zijn de aanhangers van de nieuwe macht in een numeriek voordeel, zonder het te weten; zijn er meer mensen binnen de organisatie die de neiging tot zelfcensuur kennen en deze niet onderdrukken; wordt de oude macht verondersteld, maar als stereotype niet verder onderzocht. Misschien ook is de nieuwe macht nog een vergaarbak van ideeën die alleen gemeen hebben dat ze “niet oude macht” zijn en dus alleen in negatieve termen of vage bewoordingen kan worden uitgelegd. Het feit dat de nieuwe macht uitgelegd wil of moet worden is een signaal dat ze nog niet vanzelfsprekend is, maar tegelijkertijd heeft de nieuwe macht wel vertegenwoordigers die haar een stem willen geven, ook al is dat lastig en mislukt er wel eens wat.

Download het rapport van het zwermonderzoek.

Basten (2013). Over de transformatie van organiseren. In Basten en Haffmans (red.) Nacht Van De Nieuwe Macht. een zwermonderzoek. Nijmegen: [campus]OrléoN.

 

Categorie: