Independent scholar, cat addict, tattoo lover

“Ehm, ik vind het binnen onze organisatie nog wel een beetje lastig. Maar dat vind ik ook een beetje lastig om naar buiten te brengen, maar in de zin van ehm, ik vind dat er nog wel hele grote delen van organisaties zijn, ook onze eigen organisatie, dus Agentschap, die helemaal niet op deze manier werkt en kijkt. Er zijn er echt een aantal die het doen, maar wij moeten binnen de organisatie ook ruimte maken. [Ja.] Dus in die zin mislukt er ook iets en vind ik ook wel eens ja, dat krijg je dus ook gewoon niet mee of om.” - Deelnemer vanuit organisatie NVDNM

We zijn in Nederland gewend aan een verwevenheid van actievoeren en beleid voeren die ervoor zorgt dat overheid als macht en burgerij als hindermacht tot elkaar veroordeeld zijn. Dat is een contra-intuïtieve vorm van samenwerking, omdat de regels van het spel zo zijn dat de deelnemers maximale tegenwerking nastreven. Bovenstaand citaat laat zien dat er nieuwe manieren van samenwerking in opmars zijn. Om die te duiden, schets ik hier een historisch perspectief van onze recente geschiedenis, waarmee ik handvatten wil vinden voor toekomstige vormen van en regels voor samenwerking.    

Download het rapport van dit zwermonderzoek.

Basten (2013). Van actief burgerschap naar de onderzoekende samenleving. In Basten en Haffmans (red.) Nacht Van De Nieuwe Macht. een zwermonderzoek. Nijmegen: [campus]OrléoN.    

 

Categorie: