Independent scholar, cat addict, tattoo lover

Eind 2005 hield de International Leadership Association (ILA) in Amsterdam voor het eerst  een conferentie in Europa. Julien Haffmans en Floor Basten gingen er naartoe en onderzochten de veronderstellingen over leiderschap die ten grondslag liggen aan opleidingen tot leiderschap. Want, zo rijk als het ILA in het congresprogramma was aan adjectieven voor leiderschap, zo spaarzaam was het in definities daarvan. Die spaarzaamheid leidde tot twee vragen: 1. wat zijn de impliciete, onbesproken definities en 2. welke modellen zijn in opkomst? De auteurs vinden een emergerend model van leiderschap, een opkomend, zich ontwikkelend model. En ze formuleren een definitie: leiderschap komt neer op keuzes maken en prioriteiten stellen op basis van eigen inzichten en criteria.

Download hier het artikel.

Basten & Haffmans (2006). Opleiden tot leiderschap. Overpeinzingen naar aanleiding van het congres Emergent Models of Global Leadership. Opleiding & Ontwikkeling, juli-augustus (23-25).