Independent scholar, cat addict, tattoo lover

Wat gebeurt er als in de trend van privatisering op een dag ook taal in handen van machtige bedrijven komt?

Bwazlazora is een duister sprookje dat zich afspeelt in een herberg ooit en ergens. De herberg wordt gerund door Rosa, die met haar gastvrijheid tegenwicht wil bieden aan een steeds grimmigere wereld. Bedrijven worden groter en machtiger; bezeten van groei en in het bezit van alles weten ze zelfs taal te patenteren, zodat zo goed als de hele mensheid zwijgt - behalve Rosa en haar familie. Vrijheid is een belangrijk thema voor hen, misschien meer nog dan de liefde, die uiteindelijk tot hun ondergang leidt.

Als letterkundige en socioloog verdiep ik me in vraagstukken als vrijheid en democratie, in- en uitsluiting, de spanning tussen globalisering en haar lokale effecten, overleven in totalitaire denksystemen en de rol van taal in dit alles. De bevindingen van mijn onderzoeken heb ik verwerkt in dit sprookje, geschreven in 2003 en als e-book uitgegeven in 2014. Of ik een vooruitziende blik heb gehad? Oordeel zelf op basis van de rechtszaak tussen Audi en Nissan over de letter Q, de slogan-strijd tussen Amerikaanse universiteiten, en de strijd om het woord ‘Hon’. Toch maar hopen dat Bwazlazora een sprookje blijft.

Download Bwazlazora

Wil je 6 euro doneren voor dit sprookje? Heel fijn! Dat kan hier.