Independent scholar, cat addict, tattoo lover

Binnen de mainstream populaire cultuur worden verhalen steeds meer opgebouwd als relaas over zelfverwerkelijking, de ontwikkeling van de held tot een betere versie van zichzelf. Daarnaast worden schrikbeelden pur sang, die het lijden in de menselijke verbeelding representeren en waar we van oudsher voor terugdeinzen, ingeruild voor knuffelpersonages waar we sympathie voor kunnen opvatten. Beide trends tezamen noemen we Disneyficatie van het menselijk lijden. In deze column waarschuwen we tegen de gevaren daarvan en bepleiten we ruimte voor ook andere en anders vertelde verhalen.

Download het essay hier.