Independent scholar, cat addict, tattoo lover

Veel mensen denken dat onderzoek over waarheid gaat. Dat is niet zo. Er is wel veel waar, het klopt bijvoorbeeld dat wanneer je een steen loslaat deze valt, maar dat is geen uitkomst van onderzoek; ook als je het niet onderzoekt, valt de steen. Onderzoek gaat over het waardoor, in dit geval de zwaartekracht. Als je de wet achter het verschijnsel kunt bewijzen, mag je uitgaan van de voorspellende waarde van die wet: in alle gevallen zal de steen vallen. Wetten zijn in de moderne natuurwetenschappen echter steeds moeilijker aan te tonen; al geruime tijd is in dat gebied van de wetenschap het complexiteits- en chaosdenken gangbaar. Een mooi voorbeeld is Lorenz’ metafoor van de vlinder die in het Amazonegebied met haar vleugels flappert en daarmee een tornado in Texas kan veroorzaken. Wat zal dan een kolossale brand in de Amazone wel niet teweegbrengen?

 

Lees verder

Categorie: