Independent scholar, cat addict, tattoo lover

Afgelopen jaar heb ik een korte serie opgezet over buitendoctoren, het werkend bestaan van doctoren die buiten de universiteit een loopbaan opzetten. In mijn laatste blog zegde ik toe stil te staan bij de rol van werkgevers. Deze serie onderbreek ik met een blog over een urgenter thema, en vraag ik begrip voor het niet nakomen van mijn belofte.

Er is voor mij op dit moment geen urgenter thema dan het klimaat. Lees verder op de website van Expertisecentrum Buitenpromoveren.

Categorie: