Independent scholar, cat addict, tattoo lover

Literatuuronderzoek in het kader van EU fifth framework onderzoek Education and Training for Governance and Active Citizenship in Europe. Het onderzoek liet zien hoe in de publiciaties van Nederlandse academici de burger als handelende actor hetzij afwezig is hetzij als hinderlijk wordt beschreven.

Download het rapport.

Basten & Van der Veen (2000). The Netherlands. In Holford & Edirisingha (eds) Citizenship and Governance Education in Europe: A Critical Review of the Literature. School of Educational Studies, University of Surrey, UK.

 

Categorie: