Independent scholar, cat addict, tattoo lover

Onderzoeksrapport in het kader van EU fifth framework onderzoek Education and Training for Governance and Active Citizenship in Europe. Het onderzoek laat zien dat mensen die zich inzetten voor de samenleving zichzelf niet als actieve burgers beschouwen, maar als milieuactivist, anarcho-feminist, betrokken winkelier, et cetera. Belangrijkste reden is dat ze kritisch zijn over de overheid en daarom wantrouwend tegenover haar appèl op actief burgerschap staan.

Download het rapport.

Basten & Van der Veen (2001). Life Histories of Active Citizens in the Netherlands. In Snick, Stroobants & Wildemeersch (eds) Learning Citizenship and Governance in Europe: Overall Review and Analysis. Analysis of Life Histories. Unit of Social Pedagogy, Catholic University of Leuven, Belgium.

Categorie: