Independent scholar, cat addict, tattoo lover

Hbo-instellingen lopen het risico onhaalbare doelen te stellen binnen promotietrajecten, als ze geen rekening houden met de valkuilen en de verschillen in organisatorische context. Effectief promotiebeleid op het hbo moet speciale aandacht richten op: projectmanagement, duidelijke en formele condities, sociale en vakinhoudelijke netwerken, methodologisch onderwijs en training en coaching van zowel de promovendi als hun begeleiders.

Download hier het artikel

Basten & Cocheret de la Morinière (2007). Tweehonderd extra hbo-promovendi in 2009: hoe doen we dat? Adviezen voor succesvol promoveren in het hbo. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 4 (245-255).