Independent scholar, cat addict, tattoo lover

Penda, kort voor promovendi en de arbeidsmarkt, is een filmcampagne met als doel afstudeerders en promovendi een beeld te geven van werkgelegenheid op doctorsniveau, en werkgevers een beeld te geven van wat zij van jonge doctoren mogen verwachten (meer achtergrondinfo in dit interview na +/- 5 minuten). Alle relevante partijen zijn enthousiast en willen op hun eigen manier Penda ondersteunen. Om het startkapitaal bij elkaar te brengen, zijn we met een crowdfunding gestart. En daar hebben we dus dit filmpje voor gemaakt :-)

Meer over Penda vind je op de site van Campus Orleon; daar kun je ook zelf je bijdrage aan de crowdfunding doen.

Categorie: