Independent scholar, cat addict, tattoo lover

Voor het lectoraat Wendbaar Vakmanschap van NHL/Stenden heb ik in opdracht van Marc Coenders materiaal ontwikkeld voor leren narratief onderzoeken. Op de site van zijn lectoraat vind je twee instructievideo’s (een over narratief interviewen en een over narratieve analyse), manuals en een voorbeelddatabase waarmee je zelf aan de slag kunt.