Independent scholar, cat addict, tattoo lover

Voor het lectoraat Wendbaar Vakmanschap van NHL/Stenden heb ik in opdracht van Marc Coenders materiaal ontwikkeld voor leren narratief onderzoeken, waaronder deze twee instructievideo’s:

Narratief interviewen

Het analyseproces in stappen