Independent scholar, cat addict, tattoo lover

Co-creatie van kennis, daar schreef ik in het vorige redactioneel over als datgene waar [campus]OrléoN voor staat. Het was dan ook met grote vreugde dat ik vernam dat Elinor Ostrom dit jaar de Nobelprijs voor de economie in ontvangst mag gaan nemen. Waarom is dat zo vreugdevol? Omdat haar werk de basis legt onder het slechten van muren tussen wetenschap en samenleving – zo die muren er al zijn en het omhalen ervan niet eigenlijk louter een kwestie van het opheffen van een uitreisverbod zou betreffen. In de inleiding op het boek Understanding Knowledge as a Commons schrijft Ostrom samen met co-redacteur Charlotte Hess over kennis als gemeengoed, wat ze definieert als een bron (resource) van een aantal mensen die vatbaar is voor sociale dilemma’s als competitie voor gebruik, meeliftgedrag en uitputting. Een gemeengoed dat zichzelf organiseert vereist krachtige collectieve actie en mechanismen voor zelf-regulering, maar ook een grote mate van sociaal kapitaal. En, zoals zij schrijven op pagina 6: “More and more researchers began to realize that combining disciplines and pooling knowledge was the only way to arrive at deeper understandings of effective commons management.” Zie daar een link naar [campus]OrléoN. Want is het niet zo dat de complexiteit van de samenleving zodanig is dat de samenleving gebaat is bij meer onderzoekende publieken? Publieken als groepen mensen die betrokken zijn bij een gebeurtenis waar politiek of wetenschap even geen antwoord op hebben en die een gepaste reactie voorbereiden? Waarbij publieken onderzoekend zijn om die voorbereiding goed vorm te geven? En is een campus dan geen uitgelezen medium om die publieken en hun leden te ondersteunen? Ik denk het wel. En het is ook nog eens heel erg leuk – excusez le mot – om aan een campus te bouwen. Er gebeurt ontzettend veel en er staat nog veel meer te gebeuren. Zo veel dat ik voor deze tweede CO Times al voor de nodige dilemma’s sta. Want waar zal ik de aandacht op vestigen? Op de geslaagde bijeenkomst over digitaal pamperen, waar gastheer Leo Willems het privacy-begrip nader toelichtte (waarvoor dank)? Op de ontwikkeling van de AQ-scan, waarmee we het academisch gehalte van organisaties willen meten? Op de vooruitzichten van een spannende samenwerking met Lemniscaat School of Management? Op de langzaam maar zeker uitdijende bibliotheek? Op de groeiende belangstelling voor narratief onderzoek en het feit dat OrléoN binnenkort niet meer aan de vraag kan voldoen en dus werk en scholing op gaat zetten op de campus? Nee, ik heb gekozen voor aandacht voor een prijsvraag, dan kunnen jullie meteen aan de slag.

Dit is het redactioneel van de CO Times van november 2009. Download de hele CO Times hier.

Categorie: