Independent scholar, cat addict, tattoo lover

Binnen de mainstream populaire cultuur worden verhalen steeds meer opgebouwd als relaas over zelfverwerkelijking, de ontwikkeling van de held tot een betere versie van zichzelf. Daarnaast worden schrikbeelden pur sang, die het lijden in de menselijke verbeelding representeren en waar we van oudsher voor terugdeinzen, ingeruild voor knuffelpersonages waar we sympathie voor kunnen opvatten. Beide trends tezamen noemen we Disneyficatie van het menselijk lijden.

Vanaf februari 2016 kun je weer elke maandag bootcamps in narratief onderzoek bij mij volgen. Intensief en leerzaam, interessant voor ambtenaren en professionals in de maatschappelijke dienstverlening, maar ook voor marktonderzoekers en strategen uit de commerciële sector.

Een bootcamp bestaat uit drie delen: