Independent scholar, cat addict, tattoo lover

7 en 8 november was ik bij het Science in Transition (SiT) event. U hebt er wellicht iets van meegekregen, er was behoorlijk wat aandacht van de pers. De vier initiatiefnemers zijn verontrust dat de wetenschap steeds meer over kwantiteit dan kwaliteit gaat. Interessant om die tegenover elkaar te stellen. Ze zijn soms ook gelijk. Als we kwantitatief naar de panels kijken, zien we dat de kwaliteit overwegend white male senior was.

I love this book. I do. It offers a tight case for researching the human social world in a way that I hold dear. “All sciences”, Agar writes, “make their case based on evidence according to the rule of some logic, and then they try to prove the case is wrong in order to show that it might be right” (p. x). The lively science Agar proposes is not different from this, but “once a human makes other humans in their social world the scientific focus, all sorts of problems come up that didn’t appear with material objects or with most non-human forms of life” (p. x).

(hoewel ik, in tegenstelling tot Muhammad Babur, niet denk dat ik iets zinnigs kan zeggen over Leadership and Learning in the Asian Century...).
 

Professor Winkel en Professor van Winkelhoff verdacht van commerciële - edoch verzwegen - belangen bij hun wetenschappelijke onderzoek. Nomen est omen?
 

Het zijn drukke tijden voor universiteiten. Of eigenlijk, voor onderzoekers die op universiteiten werken. Het schijnt er niet erg prettig te zijn als ik af moet gaan op de boeken die ze schrijven, de artikelen waaraan ze meewerken, de congressen die ze organiseren, en dat allemaal over hetzelfde thema: de crisis van de academicus. Zo vertaal ik het maar even. Het betekent dat de onderzoeker zijn werk niet meer kan doen, en dat was vroeger wel anders.

Basten (2013). Bodies of knowledge. Essay in het kader van zwermonderzoek naar “Becoming emotionally regulated”.

How neoliberal criticism hides academic behavior that is not incompatible with neoliberal behavior

---

During the conference ‘The idea of University and the Future of Knowledge. Views of the Humanities’ (convened by the Centre for the Humanities on September 19 and 20, 2013), the university has been framed in different ways. However, I think that the frames were not only incomplete and inconsistent, but that they were also put on to the wrong targets.

Framing

Nature's first green is gold
Her hardest hue to hold.
Her early leaf's a flower;
But only so an hour.
Then leaf subsides to leaf.
So Eden sank to grief,
So dawn goes down to day.
Nothing gold can stay.
(Robert Frost)

Pagina's