Independent scholar, cat addict, tattoo lover

Veel hogescholen willen zich niet langer opstellen als aanbieder van welomschreven beroepsopleidingen, maar als dienstverlenende instelling gericht op beroepsvorming op maat. Vaak krijgt het studentperspectief daarbij de volle aandacht. In dit artikel gaat het ons om het personeel: wil de omslag kunnen slagen, dan is nieuwe professionele ontwikkeling van werknemers van hogescholen een noodzaak.

Basten & Geurts (2006). De kenniskring als HRD-instrument. Over het ontwikkelen van nieuwe professionaliteit. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 24, 1 (13-22).
Aan te vragen via floorbasten@orleon.nl