Independent scholar, cat addict, tattoo lover

4D-onderzoek is onderzoek vanuit een middelpunt. De onderzoeker creëert een eigen, driedimensionaal universum op basis van netwerkprincipes door als initiatief in het centrum te gaan staan, ingrediënten aan te trekken en deze in tussenliggende ruimtes te ordenen. Het onderzoek is interactief: door de onderzoeker verandert het universum en door het aldus nieuw ontstane universum verandert de onderzoeker. De factor tijd (de vierde dimensie) is dus essentieel.

Basten (2006). 4D-onderzoek en netwerkprincipes. Poorthuis (red.) De kracht van Netwerkbenadering. Een dynamische en inspirerende kijk op de organiserende samenleving. Van Gorcum.
Aan te vragen via floorbasten@orleon.nl